IRPH

Després de la Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de el 3 de març de 2020, queda clara la postura de l’organisme sobre el caràcter abusiu de l’Índex de l’IRPH imposat per les entitats bancàries en les hipoteques dels consumidors espanyols.

Es posiciona, així, a favor del consumidor i permet tant la reclamació de les quantitats abonades de més en les quotes del préstec hipotecari com l’eliminació d’aquest índex de referència per falta de transparència en la contractació.

L’IRPH (Índex de Referència de Préstecs Hipotecaris) es defineix com un indicador que les entitats financeres utilitzen per actualitzar l’índex d’interessos variable de les hipoteques dels seus clients. Es tracta d’un interès similar a l’Euribor, però regulat per cada entitat.

Segons les primeres sentències conegudes a Espanya sobre l’IRPH, el client té les de guanyar, ja que fins al moment s’ha aconseguit anul·lar aquest interès i substituir-lo per l’Euribor.

A JURAND Advocats assessorem als nostres clients en tot el procés de reclamació d’aquest interès abusiu, revisant l’escriptura hipotecària abans de procedir a la reclamació de les quantitats indegudament cobrades.

Segons les primeres sentències conegudes a Espanya sobre l’IRPH, el client té les de guanyar, ja que fins al moment s’ha aconseguit anul·lar aquest interès i substituir-lo per l’Euribor.

A JURAND Advocats assessorem als nostres clients en tot el procés de reclamació d’aquest interès abusiu, revisant l’escriptura hipotecària abans de procedir a la reclamació de les quantitats indegudament cobrades.

Els nostres especialistes en Dret Bancari