Targetes Revolving

El 4 de març de 2020, el Tribunal Suprem va publicar una sentència en la qual confirma la usura de les Targetes Revolving, donant la raó als usuaris que havien adquirit un deute perpetu amb diverses entitats financeres.

Aquest mètode de pagament no fa referència a una simple targeta de crèdit, ja que el consumidor no abona en el següent mes les compres que hagi realitzat. En el seu lloc, divideix els pagaments de baixa quantia en quotes molt petites, allargant l’abonament del deute durant mesos, inclús anys.

El problema és que les entitats han estat duent a terme aquesta operativa per tal d’establir uns interessos de fins al 27%, convertint una petita compra a un deute d’importància i, a més, lligant al consumidor a ella durant un ampli termini temporal.

A JURAND Advocats posem a la seva disposició el nostre equip d’experts en Dret Bancari per calcular, de forma gratuïta, el deute que ha adquirit, per fer-li un resum del que ha pagat de més i el que encara li queda per abonar.

A continuació, els nostres especialistes podran reclamar tant la nul·litat del contracte de crèdit de la targeta com la devolució de les quanties indegudament cobrades en base a la Llei de Repressió de la Usura de 1908.

Els nostres especialistes en Dret Bancari