Reclamació de quantitat

L’àrea de Dret Civil de JURAND advocats recull la figura de la reclamació de quantitat, sent un dels problemes més comuns en la vida diària. Es tracta d’una conjuntura que atén des d’una reclamació per impagament de factura a un impagament de rendes. La nostra firma proveeix serveis individualitzats per cada cas en concret, després d’un estudi previ i detallant la viabilitat de la seva reclamació.

Els nostres advocats experts en reclamació de quantitat gestionen amb èxit les seves reclamacions en casos de:

 •  Reclamació davant de Comunitats de Veïns.
 • Reclamació per vicis ocults o defectes en la construcció.
 • Reclamació de quantitats civils.
 • Lletres, pagarés i xecs.
 • Reclamació de factures impagades.
 • Reclamació de deutes laborals.
 • Reclamació davant asseguradores.
 • Reclamació davant Mútues.
 • Reclamació per incompliment de contracte.
 • Reclamació per responsabilitat civil.
 • Execucions hipotecàries.

Abordem l’impagament de quantitats partint de la quantia del deute i en funció d’aquesta i de les seves característiques, els nostres professionals opten pel procediment judicial que resulti més avantatjós per al client amb l’objectiu de protegir els seus interessos.

JURAND Advocats es caracteritza pel poder de mediació i negociació entre les parts, tractant d’agilitar la seva reclamació per arribar a un acord amistós amb el su deutor a través del procediment extrajudicial.

A més, en cas de no poder arribar a aquest acord, l’experiència judicial que manté el planter d’advocats li assegura una defensa ferma i conseqüent dels seus interessos davant del Jutjat, sent la nostra millor marca la confiança i la satisfacció dels nostres clients.

Els nostres especialistes en dret civil