Planificació Fiscal

L’àrea de Consultoria Tributària de JURAND està compost tant per advocats com per economistes especialitzats en les principals figures impositives a nivell nacional i internacional. Aquesta conjuntura permet tenir una visió de conjunt i proposar als seus clients estructures personals i societàries eficients, procurant assolir en tots els casos una optimització fiscal adaptada a cada client.

Els professionals que treballen en aquesta àrea de Dret ofereixen un assessorament tributari d’alta qualitat a empreses de diferents sectors d’activitat, des d’agències de viatge, empreses de tecnologia, màrqueting, esports i educació.

L’àrea de Consultoria Tributària de JURAND està compost tant per advocats com per economistes especialitzats en les principals figures impositives a nivell nacional i internacional. Aquesta conjuntura permet tenir una visió de conjunt i proposar als seus clients estructures personals i societàries eficients, procurant assolir en tots els casos una optimització fiscal adaptada a cada client.

Els professionals que treballen en aquesta àrea de Dret ofereixen un assessorament tributari d’alta qualitat a empreses de diferents sectors d’activitat, des d’agències de viatge, empreses de tecnologia, màrqueting, esports i educació.

Els nostres principals serveis en Planificació fiscal:

  • Assessorament sobre obligacions fiscals.
  • Assessorament fiscal per a persones físiques i societats.
  • Planificació fiscal d’herències i donacions.
  • Consultoria tributària en operacions internacionals.
  • Disseny i planificació fiscal en reestructuracions societàries.
  • Aplicació de règims especials de tributs.
  • Gestió de drets d’imatge.

Especialistes en Planificació Fiscal