Compliance

En l’última dècada, el Dret Penal i societari ha experimentat profundes reformes al nostre país que endureixen notablement el règim de responsabilitat penal de les empreses i dels seus administradors.

En aquest sentit, no només oferim serveis de defensa judicial i assessorament en matèria penal, sinó també en matèria de Dret Penal Preventiu, a través dels Programes de Prevenció Penal per a empreses i Administradors o Corporate Defense.

En JURAND Advocats oferim assessorament i planificació integral per a les empreses, els seus administradors i alts directius encaminat a un doble benefici per a les nostres empreses.

D’una banda, mitjançant la protecció de la seva empresa de cara a una possible responsabilitat penal, consistent en la implantació d’un Sistema de Gestió de Compliance i un control de riscos que permeti o bé una exempció, o una atenuació de responsabilitats penal.

De l’altra banda, mitjançant l’obtenció del certificat de prevenció de delictes UNE 19601, així com altres certificacions vinculades a el bon govern, com ara el certificat de gestió anti suborn ISO 37001 o el certificat de gestió de riscos UNE-ISO 31000.

A través d’aquests certificats s’aconsegueix una acreditació oficial de l’Associació Espanyola de Normalització que servirà a la seva empresa de cara a l’esmentada exempció o atenuació de responsabilitat i, a

més, serà de gran utilitat a efectes comercials aportant fiabilitat, confiança i compromís.

Per aconseguir aquests objectius, els nostres professionals ofereixen multitud de serveis relacionats, com ara:

– Un correcte anàlisi dels riscos penals. Mitjançant una identificació de les activitats de risc penal en les diferents àrees o departaments de la seva empresa i en el procés de presa de decisions.

– L’establiment d’una sèrie de codis de conducta i Protocols d’actuació interna, preceptius legalment si es vol complir amb els requisits per a l’exempció o atenuació de responsabilitat que preveu l’article 31 BIS del nostre Codi Penal.

– L’establiment del preceptiu Canal intern de denúncies. Pel qual els empleats de la societat poden comunicar conductes irregulars o anti jurídiques. Desde Jurand Advocats & Consultors Tributaris oferim el servei internalitzat de gestió d’aquest canal de denúncies per a anonimitzar les dades, evitar conflictes d’interès i comunicar-ho així a l’òrgan de Compliment

– L’adequat assessorament per a la implementació completa de el Sistema de Gestió de Compliance, a l’òrgan de control intern de la companyia, el seu seguiment, supervisió i actualització periòdica.

Altres Serveis que et poden interessar