Consultoria Tributària

JURAND Advocats compta amb experiència en l’atenció de multitud de procediments tributaris, com ara els que fan referència a la comprovació, inspecció o recaptació.

La nostra trajectòria es troba marcada per l’èxit en l’atenció al procediment tributari des del seu inici fins a la seva conclusió. D’aquesta manera, el nostre equip analitza cada fase de l’actuació i elabora l’estratègia més adequada per defensar els interessos dels nostres clients.

Tots ells, a més, compten amb la formació i experiència necessària per a acudir a la via economicoadministrativa, així com a la via contenciosa administrativa en aquells casos en què Hisenda no hagi estimat les pretensions dels afectats.

Oferim, doncs, un assessorament integral en el desenvolupament del procediment tributari, representant els seus interessos davant Hisenda i davant els tribunals, quan sigui necessari.

 

Els nostres serveis en Consultoria Tributària:

  • Atenció de procediments de comprovació limitada.
  • Atenció de procediments de verificació de dades.
  • Atenció de procediments d’inspecció.
  • Atenció de procediments de recaptació.
  • Interposició de recursos de reposició i reclamacions.
  • Interposició de recursos contenciosos administratius.

Altres Serveis que et poden interessar