Dret Mercantil

El departament de Dret Mercantil de JURAND Advocats & Consultors Tributaris ofereix un assessorament integral en Dret Societari a tot tipus d’empreses, des dels primers passos o constitució fins a l’extinció de la personalitat jurídica, prestant una col·laboració lleial i propera en el dia a dia de aquestes.

El nostre equip professional es troba especialitzat en la matèria i en contínua actualització per trobar les solucions òptimes a la problemàtica que pugui sorgir en el normal desenvolupament de les activitats econòmiques diverses que ocupen avui dia les societats.

Els nostres serveis professionals abasten assessorament i acompanyament complet en tasques com la constitució de societats, reforma i actualització d’estatuts i desenvolupament de reglaments interns, ampliacions i reduccions de capital social, estudi i implicacions fiscals de l’adquisició o venda de participacions i / o accions, entre d’altres.

Així mateix, la nostra firma professional participa en l’elaboració, negociació, anàlisi i interpretació de contractes de tota mena que puguin afectar les relacions jurídic-empresarials de la societat.