Dret Públic

Qui no ha tingut problemes amb l’Administració Pública en algun moment de la seva vida? Des de multes de circulació a permisos d’obres, herències, subvencions, etc. El contacte dels ciutadans amb l’Administració és constant al llarg de les nostres vides.

En algunes ocasions, l’administració s’aprofita de la seva posició de força davant dels administrats per imposar la seva postura i es fa necessari fer-li front. Altres vegades, el camí administratiu és complex i cal anar de la mà d’un guia per evitar els esculls. En altres casos, és la mateixa Administració la que requereix assessorament per ajustar a el marc legal la seva activitat.

A l’àrea de dret administratiu de JURAND ens encarreguem de gestionar tots aquests procediments en nom dels nostres clients, buscant la defensa dels seus interessos i la protecció d’aquests i els seus drets.

D’una banda, plantegem de manera integral les sol·licituds dels clients, de manera que la seva sol·licitud o el seu plantejament estigui encarrilat des de l’inici. Per a això, analitzem prèviament els possibles conflictes que puguin sorgir, plantegem les possibles formes d’evitar-los i seleccionem la via més

beneficiosa per als nostres clients. Amb aquesta anticipació és possible reduir la litigiositat i agilitzar els tràmits.

D’altra banda, realitzem un seguiment continuat dels procediments, mantenint el contacte amb les diferents administracions per a impulsar cada un dels assumptes dels nostres clients. Mentrestant, els mantenim informats d’aquells canvis rellevants en la situació dels seus expedients i vetllem per la bona marxa d’aquests.

Quan l’administració resol un expedient, de vegades no s’està d’acord amb la resposta o aquesta no s’ajusta a Dret i cal recórrer-la. En l’àrea de Dret Públic recorrem per la via administrativa aquestes resolucions, ja sigui en reposició o davant tribunals administratius.

Principalment, els problemes sorgits en aquesta àrea deriven de processos administratius, tant generals com sancionadors. No obstant això, podem ajudar-los amb: expedients relatius a subvencions, expropiacions forçoses, responsabilitat patrimonial de l’administració, llicències i recursos.

Des de l’àrea de Dret Administratiu de JURAND ens posem a la seva disposició per ajudar amb qualsevol procediment.