Dret Contenciós-Administratiu

El Dret Contenciós-Administratiu és una àrea específica de la matèria que requereix un estudi concret dels assumptes, tenint a JURAND Advocats professionals experts capaços de resoldre els seus assumptes amb l’Administració.

Una vegada que finalitza la via administrativa, en ocasions és necessari impetrar l’auxili judicial per fer valer els drets nostres clients. En l’àrea de Dret Públic de JURAND comptem amb una àmplia experiència en procediments contenciosos-administratius, tant ordinaris com abreujats davant els Jutjats del Contenciós-Administratiu, els jutjats centrals del Contenciós-Administratiu, els Tribunals Superiors de Justícia de les diferents comunitats autònomes, la sala del contenciós

administratiu de l’Audiència Nacional i el Tribunal Suprem.

En l’àrea de Dret Administratiu d’aquest despatx ens encarreguem de gestionar tots aquests procediments en nom dels nostres clients, buscant la defensa dels seus interessos i la protecció d’aquests i els seus drets.

Aquesta àrea té relació especial amb la de Dret Tributari, atès que la branca contenciosa administrativa dóna resposta a nivell judicial a tots els procediments que s’han gestionat en el departament de Dret Tributari i vetlla per l’ajustada legalitat d’aquests.

Principalment, els problemes sorgits en aquesta àrea deriven de processos administratius, tant generals com sancionadors un cop s’inicia la via judicial. A més, podem ajudar-los amb: expedients relatius a subvencions, expropiacions forçoses, responsabilitat patrimonial de l’administració, llicències i recursos tots ells en via judicial.

Des de l’àrea de dret contenciós-administratiu de JURAND ens posem a la seva disposició per ajudar amb qualsevol procediment.