Dret Societari

L’àrea de Dret Mercantil de JURAND es caracteritza per l’àmplia especialització i experiència dels seus professionals en operacions d’assessorament i actuacions operatives en l’àmbit de les societats mercantils, tant a nivell nacional com internacional.

Una de les nostres principals línies d’actuació es centra en l’empresa familiar i, en concret, en l’elaboració del Protocol Familiar, de manera que les empreses poden establir mecanismes per tal d’evitar conflictes futurs en la gestió de l’empresa i la família.

L’estudi s’acompanya d’una planificació fiscal que permeti reduir els costos a l’empresa, dins de la més estricta legalitat.

 

Els nostres serveis en Dret Societari:

  • Constitució de Societats.
  • Assessorament a emprenedors i start-up.
  • Pactes entre socis.
  • Protocol familiar.
  • Negociació en supòsits de separació i exclusió de socis.
  • Preparació i assistències a Juntes Generals.
  • Retribució a administradors i implicacions fiscals de la política de dividends.
  • Ampliacions de capital, fusions i absorcions.
  • Valoració d’empreses.