MARGARITA VALENZUELA CASAÚ | Advocada

ESPECIALISTA EN DRET PROCESSAL, CIVIL, FAMÍLIA I PENAL
Graduada en Dret per la Universitat de Granada.
Tècnic Superior en Assessoria i Gestió laboral.
Màster Universitari en Prevenció de Riscos Laborals.

Advocada generalista en Manuel García Polit i Assessors.

Àrea Civil, Penal, Família i Laboral |