MARÍA MOTOS HENARES | Advocada

ESPECIALISTA EN DRET PROCESSAL, CIVIL I FAMÍLIA
Advocada 7750 de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Granada.
Llicenciada en Dret per la Universitat de Granada.
Màster de Fiscalitat Internacional per la Universitat Internacional de la Rioja.

Advocada generalista en Motos Advocats.
Advocada en Àrea de Dret Bancari a Aguilar Advocats.
Advocada en Àrea de Dret Penal i Civil en Grup Dispert.
Advocada en Àrea de Dret Processal i Civil a GYR Advocats.

Àrea Civil, Penal, Família i Laboral |