RAFAEL RODRÍGUEZ LINARES | Advocat

ESPECIALISTA EN DRET PROCESSAL, CIVIL, FAMÍLIA I PENAL
Advocat 4306 de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Còrdova.
Llicenciat en Dret per la Universitat de Granada.
Màster en Dret de l’Treball i la Seguretat Social per la universitat de València.

Gerent en Rodríguez i Associats Advocats
Responsable de l’àrea de jurisdicció social a Rodríguez i Doblas Assessors.

Àrea Civil, Penal, Família i Laboral |