SANDRA JALDO CANO | Advocada

ESPECIALISTA EN DRET PROCESSAL
Llicenciada en Dret per la Universitat de Granada.
Màster en Advocacia per la Universitat de Granada.

Professora de Dret Financer, Penal, Civil, Administratiu en Acadèmia ASR i C & C.
Opositora a Oposicions a gestió processal, tramitació i auxili judicial entre 2016 i 2021.
Advocada en CS Advocats.
Processadora de Notes Simples en Banc Sareb.
Advocada en Advocacia de l’Estat durant l’any 2013.

Idiomes: anglès.

Àrea Civil, Penal, Família i Laboral|