JUAN VILLALBA SORIANO | Advocat i Economista

ESPECIALISTA EN DRET TRIBUTARI I DRET GENERALISTA

Advocat 7681 de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Granada.
Economista 5092 de Col·legi d’Economistes de Màlaga.
Llicenciat en Dret i ADE per la Universitat de Granada.
Màster Universitari d’Accés Procura per la U.N.E.D.
Màster Universitari en Assessoria Fiscal pel C.E.F. (Univ. A Distància de Madrid)

Idiomes: anglès i rus

Àrea Bancària, Penal, Processal i Civil |