LAURA MUÑOZ GIL| Advocada

ESPECIALISTA EN DRET CIVIL

Llicenciada en Dret per la Universitat de Granada.
Antiga opositora a l’Administració de Justícia.
Formació en Igualtat en l’ordenament jurídic espanyol
per la Universitat de Granada.
Formació en Responsabilitat Civil dins de l’ordenament jurídic.
Apoderada
de l’entitat bancària Bankia

Àrea Civil, Penal, Família i Laboral |