SARA ESTÉVEZ ALCARAZ | Economista

Graduada Superior en Administració i Finances pel CES Ramon i Cajal.
Certificat de Professionalitat en Activitats de Gestió Administrativa.
Especialista en l’Àrea d’Administració de Finques.
Auxiliar Administrativa
en Corredoria d’Assegurances Eurocenter.
Administració i digitalització d’històries clíniques en HSP. Verge de les Neus (Granada).
Administració i digitalització de dades en Scanea2

Idiomes: anglès.

Administració de finques  |